Värdegrund

 

Värdegrund

Vi tror på alla människors lika värde och respekt för olikheter. Vi tror att alla vill vara delaktiga i samhället och att alla människor har resurser som kan utvecklas. Vi tror också att alla människor vill ta eget ansvar för sitt liv.

 

 

Allt vårt arbete baseras på lösningsfokuserade grundteser:

 

"Om du vet vad som fungerar - gör mer av det!"

"Om det inte fungerar - gör något annorlunda!"

"Om det inte är trasigt - laga det inte!"