Utbildning

Utbildning

 

Handledarutbildning:

 

För att praktiken ska bli bra för både beställare, företag, handledare och praktikant erbjuder vi en endagars handledarutbildning för att öka kunskapen hos personal som fungerar som praktikhandledare.

 

En fungerande praktik ger en nöjd beställare och praktikant som i sin tur ger företaget marknadsföring och underlag för framtida rekryteringsbehov. Dessutom utvecklar ni er egen personal.

 

Innehåll:

 

•Att vara handledare

•Att vara praktikant

•Handledningsprocessen

•Kommunikation

•Olika personligheter

•Inlärningsstilar

•Funktionshinder

•Olika slags praktik- olika innehåll

 

En väl fungerande introduktion är lika viktig för nyanställd personal!

 

 

Lösningsfokuserad utbildning - Det svåra samtalet:

 

Vill du få nya verktyg som chef/ledare? Vill du undvika problemprat och hitta drivkraften hos din personal?

Vi erbjuder en endagars utbildning med syfte att ge dig nya kunskaper i tekniker och verktyg i hur man kan samtala på nya sätt. Syftet är att använda personalens olikheter och kompetens på bästa sätt, och därigenom öka arbetsglädje, effektivitet och måluppfyllelse.

 

Användbart inom:

 

•Arbete med att hitta gemensamma mål

•Arbete med gemensam värdegrund och förhållningssätt

•Utvecklingssamtal

•Coachning

•Förändringsarbete

 

 

 

Tillbaka till startsidan