Hem

Omställning / TSL

Vi är den lokala omställningspartnern i norra Dalarna när företag behöver omplacera, utveckla eller säga upp personal. Vi har avtal med TSL- för mer info: www.tsl.se

 

Tillsammans med oss får Du:

 

  • Snabb hjälp till nytt arbete, studier eller start av eget företag.
  • Professionellt och trevligt bemötande.
  • Helt individanpassat stöd utifrån din unika situation och dina personliga mål.
  • Kontakt med din omställningscoach inom ett dygn.

 

 

 

Handledning

Personal som i sitt arbete möter människor i olika sammanhang kan behöva utrymme och möjlighet till reflektion och stöd för att utvecklas i sin yrkesroll.

 

Vi kan erbjuda både ärendehandledning och processhandledning för personalgrupper.

 

 

Samtal

 

Vi erbjuder olika slags samtal:

 

- Rehabilitering

- Stödsamtal

- Livs- och karriärplanering

- Yrkes- och studievägledning

 

 

Konflikthantering/medling

 

Vi kan som utomstående part medla vid konflikter inom en arbetsgrupp.

Utbildning

Personalen är företagets viktigaste resurs!

Vi erbjuder utbildning inom:

 

Handledarutbildning:

 

För dig som fungerar som handledare för praktikanter, studenter eller introducerar nyanställd personal - få mer kunskap om vad det innebär att vara ny på en arbetsplats och vad det kräver av dig som handledare.

 

Lösningsfokuserat arbetssätt:

 

För dig som använder samtal och kommunikation som verktyg i ditt arbete.

 

- Fokusera på lösningar istället för problem

 

- Hitta nya sätt att ställa frågor

 

- Lär dig att arbeta mot målen tillsammans

 

 

Processledning

 

Vi leder arbetsprocesser så att Du som chef själv kan delta i arbetet.