Handledning

Handledning

 

Vi utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt som innebär att ta vara på individens och gruppens kunskap och bygga vidare på det som fungerar.

 

Samtal

För dig som har behov av att prata med en beteendevetare kan vi erbjuda olika slags samtal:

 

Samtalen kan ha mycket varierande syften och innehåll, exempelvis:

 

•Coachsamtal

•Stödsamtal

•Livs- och Karriärplanering

•Rehabilitering

 

Vi utgår från ett lösningsfokuserat arbetssätt som innebär att individen har sin egen lösning och vi arbetar tillsammans för att individen ska nå sitt mål.

 

-När du vet vad som fungerar, gör mer av det

-Om det inte fungerar, gör något annat

-Om det inte är trasigt, laga det inte

 

 

 

Konflikthantering/medling

 

När man behöver lösa en konflikt mellan två individer i en arbetsgrupp, och där det finns en realistisk tro på att en lösning är möjlig arbetar vi efter en modell som innebär 3 samtal utifrån lösningsfokuserat arbetssätt. Målet är att individerna ska förstå och respektera varandra. Tillsammans arbetar vi för en gemensam lösning som alla inblandade kan acceptera.

 

Tillbaka till startsidan